Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

HOME      ABOUT      PORTFOLIO      SHOP

  150 TL VE ÜZERİ GÖNDERİLERDE KARGO BEDAVA!

  • No products in the cart.
    /  Mesafeli Satış Sözleşmesi

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI
  1. Taraflar

  a)http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.trinternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Parfumvarens Kozmetik San ve Tic Ltd Şti (Bundan böyle “Parfumvarens Kozmetik” olarak anılacaktır).
  b) http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

  1. Sözleşmenin Konusu

  İşbu Sözleşme’nin konusu Parfumvarens Kozmetik sahip olduğu internet sitesi http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  3.1. Üye, http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Parfumvarens Kozmetik bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  3.2. Üye, Parfumvarens Kozmetik tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Parfumvarens Kozmetik  karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Parfumvarens Kozmetik söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  3.3. Üye http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  3.4. Üye, http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
  3.5. http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Parfumvarens Kozmetik  hiç bir ilgi ve bağlantısı yoktur. Parfumvarens Kozmetik  üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  3.6. Parfumvarens Kozmetik , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Parfumvarens Kozmetik tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
  3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Parfumvarens Kozmetik bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Parfumvarens Kozmetik üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  3.9. Parfumvarens Kozmetik her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Parfumvarens Kozmetik hiçbir sorumluluğu yoktur.
  3.10. http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Parfumvarens Kozmetik mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
  3.11. Parfumvarens Kozmetik  tarafından http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  3.12. Parfumvarens Kozmetik kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Parfumvarens Kozmetik, üyenin http://www.udv.com.tr veya http://www.ulric-de-varens.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
  3.13. Parfumvarens Kozmetik üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Parfumvarens Kozmetik tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Parfumvarens Kozmetik üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Parfumvarens Kozmetik ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Parfumvarens Kozmetik ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Parfumvarens Kozmetik ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Parfumvarens Kozmetik ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Parfumvarens Kozmetik müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
  3.14. Parfumvarens Kozmetik , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya
  a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Parfumvarens Kozmetik tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
  b) Parfumvarens Kozmetik ve Parfumvarens Kozmetik web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  3.15. Parfumvarens Kozmetik  E-Ticaret web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Parfumvarens Kozmetik  E-Ticaret web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  3.16. Parfumvarens Kozmetik , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Parfumvarens Kozmetik E-Ticaret web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  3.17. Parfumvarens Kozmetik, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  3.18. Taraflar, Parfumvarens Kozmetik ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  3.19. Parfumvarens Kozmetik ,iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Sözleşmenin Feshi

  İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Parfumvarens Kozmetik  tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Parfumvarens Kozmetik üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. İhtilaflerin Halli

  İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

  Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

  İPTAL ŞARTLARI

  Tüketici Hakları gereği, vermiş olduğunuz siparişinizden vazgeçme hakkınızı, siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce kullanabilirsiniz. Bunun için siparişinizin “kargoya verildi” bilgisi eposta ile bildirilmeden önce iptal etmek istediğiniz siparişiniz yada ürün hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Eğer siparişiniz kargoya teslim edilmiş ise Tüketici Koruma Kanunu gereği 1 hafta içinde iade hakkınızı kullanabilirsiniz.

  İADE ŞARTLARI

  Satılan ürünlerin iade edilmesi şu koşulların sağlanması durumunda mümkün bulunmaktadır:

  • İade işlemi teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde gerçekleştirilmelidir.
  • İade veya değişimi talep edilen ürün orijinal ambalajı bozulmamış, kullanılmamış ve eksiksiz şekilde ve varsa tüm aksesuarları ile hasarsız teslim edilmelidir. Ürün mutlaka orijinal ambalajı bozulmamış ve yeniden satılabilir konumda bulunmalıdır.
  • Kargo ile iadelerde iade bedeli müşteriye ait olup, karşı taraf ödemeli gönderimler kabul görmeyecektir.
  • Ürünün iade koşulları ve satış sözleşmesine uygun şekilde faturası ile tarafımıza ulaştırılması akabinde 30 işgünü içinde ödeme tutarınız kredi kartı hesabınıza veya havale-EFT yaptığınız hesabınıza iade işlemi gerçekleştirilecektir.
  • İade veya değişim talebinizi neden belirterek mail atabilir ve ya da +90 530 069 81 80 nolu telefondan bize bildirebilirsiniz.
  • Yukarıdaki koşular dahilinde iadesi gerçekleştirilmeyen ürünlerin iadesi ile ilgili tüm masraflar ALICI tarafından karşılanacaktır.
  • Üstteki garanti ve iade şartları sadece internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için geçerlidir